Du kan finde en brugermanual (pdf) til eloverblik.dk her samt en kort introduktionsvideo her.
For at kunne tilmelde en måler skal du kende dit målepunkt ID og webaccess-kode. Disse informationer kan du få oplyst af din elleverandør.
Dit målepunkts ID er et nummer på 18 cifre, hvor de første syv er 5 713 131. Målepunkts ID fremgår typisk af fakturaen fra din elleverandør. Det kan også være angivet som "aftagenummer." Bemærk: Nogle elleverandører angiver kun de sidste 11 cifre i nummeret. Er det tilfældet, skal du selv tilføje 5 713 131 foran.
Der er til hvert målepunkts ID knyttet en unik webaccesskode. Koden består af 8 tegn. Kontakt din elleverandør, hvis målepunkts ID eller webaccesskoden ikke fremgår af din faktura.
Vær særlig opmærksom på at indtaste de korrekte informationer. Webaccesskoden består af 8 karakterer og er en blanding af tal og/eller store og små bogstaver. Tag evt. kontakt til din elleverandør, såfremt du er i tvivl.
De målinger du kan søge frem via eloverblik.dk afhænger af, hvordan dit forbrug aflæses og indrapporteres af din netvirksomhed. Der kan derfor være forsinkelse på data, ligesom du ikke nødvendigvis kan se dit forbrug time for time. Kontakt din elleverandør hvis du har spørgsmål. Det kan du gøre direkte fra Eloverblik.dk via funktionen"kontakt os."
Siden viser dine skift af elleverandør. Hvis en ny elleverandør har indmeldt et leverandørskifte på dit målepunkt, vil det fremgå af siden. Har du spørgsmål til et leverandørforhold, skal du kontakte den pågældende leverandør.
I feltet ”forespørgsler” kan du se, hvem der har fremsøgt oplysninger på dit målepunkt. Hvis en elleverandør har fremsøgt oplysninger om dit målepunkt eller dit forbrug, kan du se det her. En elleverandør vil typisk fremsøge oplysninger i forbindelse med fx leverandørskifte.
Systemet giver mulighed for at tilknytte flere NemID til samme målepunkts ID. Den bruger, der først tilknytter målepunktet sit Nem ID, giver en anden adgang ved at udlevere sit målepunkts ID og webaccesskode. BEMÆRK venligst at du hermed giver modparten adgang til dit målepunkt så længe du er registreret som elforbruger på målepunktet. Du kan bede modparten om at slette dit målepunkt fra deres visning, eller du kan bede din elleverandør om at generere en ny webacceskode.
Hvis du ikke længere har behov for at se data fra en specifik måler, melder du den fra ved klik på ”afmeld visning”. Bemærk, at hvis du flytter, vil måleren automatisk blive afmeldt.
Anlæg, der nettoafregnes i gruppe 6 er årsafregnede. Det vil sige, at netvirksomheden opgør dit elforbrug/produktion én gang årligt. Netvirksomheden registrerer i den forbindelse enten din nettoproduktion (hvis du har produceret mere, end du har forbrugt) eller forbruget (hvis du har forbrugt mere, end du har produceret) én gang årligt. På eloverblik.dk kan du derfor hverken se dit timeforbrug eller evt. timeproduktion. Hvis du har produceret mere end du har forbrugt på årsbasis, vil netvirksomheden registrere dit forbrug til 0kWh.